Utlån av diasserier

NQF har fram til årsmøtet 2010 hatt en ordning med utlån av bøker og lysbilde-serier.
Lysbilde-serien er lagt over på cd-er, og styret diksuterer hvilke utlånsmuligheter som foreligger videre.

For henvendelser om utlån ta kontakt med Merete Veian.

Lysbildeserie 1: Norske quilts fra 1991.
Lysbildeserie 2: Utstilling på årsmøtet 1995 (Trondheim).
Lysbildeserie 3: Medlemsutstillingen årsmøtet 1996 (Stavanger).
Lysbildeserie 4: Konkurranse/kurslederutstilling årsmøtet 1996 (Stavanger).
Lysbildeserie 5: Fokus på Norge.
Lysbildeserie 6: Utstillinger på årsmøtet 1997 (Oslo)/bilder fra NQF arkivet.
Lysbildeserie 7: Dansk og svensk utstilling på NQT 1997 (Sollentuna).
Lysbildeserie 8: Konkurransen, norsk og finsk utstilling på NQT 1997 (Sollentuna).
Lysbildeserie 9: Fokus på Sveits. Quilt Expo IV, Innsbruck 1998 (video).
Lysbildeserie 10: Jubileumsutstilling, årsmøtet 1998.
Lysbildeserie 11: Utstillinger på årsmøtet i 1998 ( unntatt jubileumsutstillingen)
Lysbildeserie 12: Medlemsutstilling årsmøtet 1999 (Olavsgaard)
Lysbildeserie 13: Kurslederutstilling / konkurransen/ koffertutstilling årsmøtet 1999
Lysbildeserie 14: Video fra Quilt Expo 199 - Fokus på Belgia ( dårlig kvalitet)
Lysbildeserie 15: Video fra Quilt Expo 199 - Fokus på Sveits ( dårlig kvalitet)
Lysbildeserie 16: Fokus på Norge 2000 (musikk av Øystein Sevåg)
Lysbildeserie 17: Årsmøte 2000 - konkurranse/kursleder/koffertutstilling
Lysbildeserie 18: Årsmøte 2000 - medlemsutstilling