Registreringsskjema


NQFs registreringsskjema for bidrag til KONKURRANSE brukes for Medlemskonkurransen 2024.
Prosedyre for påmelding og innlevering er beskrevet i skjemaet.

Frist for påmelding er innen 1.12.2023.
Frist for sending/levering av quilten er 20.2.2024.


Ved utfylling for hånd på papir; skriv ut, fyll ut for hånd, signer og send inn. 
Ved utfylling digitalt; lagre en kopi på din maskin (i din skyløsning). Åpne fila, fyll ut digitalt, lagre en gang til, skriv ut, signer og send inn. 

NQFs registreringsskjema for bidrag til UTSTILLING brukes for Medlemsutstillingen 2024
Prosedyre for påmelding og innlevering er beskrevet i skjemaet.

Frist for påmelding er innen 1.2.2024.
Frist for sending/levering av quilten er 20.2.2024.