november, 2011

VOFO: Reisestipend 2012

publisert av

Voksenopplæringsforbundet utlyser hermed  Reisestipend for 2012. Søknadsfristen er satt til 21.11.2011, og søknaden sendes studieforbundet, dvs. NQF, til behandling før den sendes videre til VOFO….