TSV – Kontaktpersoner

Utskriftsvennlig side her

Aksjonsleder
Lena R. Andersen
Mobil: 970 67 413
E-post: teppeaksjonen@nqf.no

Vatt-koordinator
Ingeborg Myklebust
Mobil: 905 42 254
E-post: teppeaksjonen@nqf.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. Tromsø
Signe-Marie Eriksen
Moastøa 31
9321 Moen
Mobil: 920 43 238
E-post: simaeriksen@gmail.com

Nordlandssykehuset HF, avd. Bodø
Elin Irene Bjørneset
Toftveien 4
8013 Bodø
Mobil: 411 07 688
E-post: elinib@online.no

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Anita Skjellanger
Ole Nordgaards veg 18 A
7049 Trondheim
Tlf.: 401 96 215
E-post: notqnot@gmail.com

Ålesund sjukehus (Helse Møre og Romsdal HF)
Ann Karin Myren
Tunteigen 2
6264 Tennfjord
Mobil: 922 39 099
E-post: ann.k.myren@gmail.com

Haukeland universitetssykehus, (Helse Bergen HF)
Signe Haugen
Petedalsheia 67
5254 Sandsli
Mobil: 916 83 230
E-post: signe.haugen49@outlook.com

Haugesund sjukehus (Helse Fonna HF)
Svanaug Elisabet Simonsen
Haglandsvegen 86
5514 Haugesund
Mobil: 916 05 669
E-post: svanaugsimonsen@gmail.com

Stavanger universitetssykehus (Helse Stavanger HF)
Olaug Sleveland Johansen
Storemyr 10
4389 Vikeså
Mobil: 928 09 597
E-post: olaug.johansen@lyse.net

OSLO-REGIONEN
Omfatter flere sykehus:
Oslo universitetssykehus HF (OUS)
-Ullevål -Rikshospitalet -Radiumhospitalet
Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
Sunnaas sykehus HF
Lena R. Andersen
Mobil: 970 67 413
E-post:  teppeaksjonen@nqf.no

Drammen sykehus, (Vestre Viken HF)
Lene Aarlev
Sagbruksveien 21a
3617 Kongsberg
Mobil: 951 67 175
E-post: lene.aarlev@outlook.com

Kalnes (Sykehuset Østfold)
Tordis Borgan Suleng
Fiskegata 3
1515 Moss
Mobil: 986 81 361
E-post: tbor-sul@online.no

Sykehuset i Vestfold HF
Inger-Helene Lindhjem
Bjørkeveien 27
3179 Åsgårdstrand
Mobil: 906 77 547
E-post: inger.helene.lindhjem@gmail.com

Sykehuset Telemark
Rikke Ditlefsen
Cappelens vei 34
3933 Porsgrunn
Mobil: 900 90 079
E-post: rikke.ditlefsen@yahoo.no

Sørlandet sykehus
Sissel Byberg
Engekjærveien 4
4846 Arendal
Tlf.: 472 56 812
E-post: sis-byb@online.no

Følg oss på Facebook: Tepper som Varmer