TSV – Kontaktpersoner

Aksjonsleder
Lena R. Andersen
Mobil: 970 67 413
E-post: lena@espen.com

Vatt-koordinator
Ingjerd Nomme
Hvidstenveien 25
1396 Billingstad
Mobil: 930 21 004
E-post: teppeaksjonen@nqf.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, avd. Tromsø
Mona Mørkved
Stærveien 1
9015 Tromsø
Mobil: 928 68 484
E-post: mona.morkved@gmail.com

St. Olavs hospital, Trondheim
Anita Skjellanger
Ole Nordgaards veg 18 A
7049 Trondheim
Tlf.: 414 11 846
E-post: teppeaksjonen.trondheim@gmail.com

Ålesund sjukehus
Ann Karin Myren
Tunteigen 2
6264 Tennfjord
Mobil: 922 39 099
E-post: ann.k.myren@gmail.com

Haukeland sykehus, Bergen
Anne Kari Reutz
Stølsvegen 94 F
5262 Arnatveit
Mobil: 984 51 552
E-post: akarikon@online.no

Haugesund sjukehus
Inger Elin Faizi
Strindavegen 10
5515 Haugesund
Mobil: 934 14 088
E-post: kunstfriken@yahoo.com

OSLO-REGIONEN
A-hus, Cato-senteret, Radiumhospitalet, Rikshospitalet,
Sunnaas sykehus, Ullevål Universitetssykehus
Lena R. Andersen
Sundveien 25
0198 OSLO
Mobil: 970 67 413
E-post: lena@espen.com

Drammen sykehus, Buskerud
Lene Aarlev
Smellhauggata 20
3320 Vestfossen
Mobil: 951 67 175
E-post: lene.aarlev@outlook.com

Sykehuset Østfold Kalnes
Tordis Borgan Suleng
Fiskegata 3
1515 Moss
Mobil: 986 81 361
E-post: tbor-sul@online.no

Sykehuset Telemark
Rikke Ditlefsen
Cappelens vei 34
3933 Porsgrunn
Mobil: 900 90 079
E-post: rikke.ditlefsen@yahoo.no

Sørlandet sykehus
Sissel Byberg
Engekjærveien 4
4846 Arendal
Tlf.: 472 56 812
E-post: sis-byb@online.no

Følg oss på Facebook: Tepper som Varmer.