Ikke mottatt blad

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått medlemsbladet ditt:

 • Du har glemt å melde adresseendring. Send inn adresseendring her.
 • Bladet er blitt borte i posten. Kontakt medlem@nqf.no
 • Kontingent er ikke betalt .
  • Ved for sen innbetaling av medlemskontingent, uteblir bladet. Om ønskelig kan medlemsbladet ettersendes mot dekking av portoutgifter når kontingenten er betalt. Da sendes en adressert og frankert konvolutt til:
   Medlemssekretær v/Siv-Helle Grefslie
   Vardeveien 108
   1850 Mysen