Tepper som varmer – Informasjon

Aksjon Tepper som varmer ble startet i 1995 og het den gang Aksjon Radiumhospitalet. I 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk nytt navn; Tepper som varmer. Mer enn 20 år senere er aksjonen landsomfattende og inkluderer langtidssyke barn og unge på en rekke sykehus, uavhengig av diagnose. Vi har ingen absolutt 18 års grense, men overlater til sykehusenes kontaktpersoner å bruke skjønn og sunn fornuft.

Medlemmer i hele Norge produserer flotte lappetepper, og de unge får disse til odel og eie.

Etter at jeg fikk vervet som koordinator for denne flotte aksjonen har jeg registrert over 500 tepper og levert ut flere hundre. Det er behov for tepper i alle størrelser. Likevel ser vi at selv om barna er små, er det de litt større teppene som er mest populære. Vi ønsker derfor spesielt tepper i størrelsen 120 cm x 150–170 cm. Tepper til store gutter er også alltid en utfordring. Alle tepper sendt til meg blir registrert og får et nummer skrevet på baksiden av teppet. Det er til stor hjelp for meg om dere som leverer tepper nåler på en lapp hvor dere skriver bredde og lengde på teppet. Da slipper jeg å måle alle. Tusen takk!

Teppene sys stort sett i bomull. Vatten som brukes er gjerne bomull, en bomull/polyester-kvalitet eller bomull/bambus. En del velger å bruke fleece som bakstykke og dropper vatten. Det varierer fra sykehus til sykehus hva som foretrekkes. Sjekk med den lokale koordinatoren hva som er ønskelig.

Ferdige tepper kan sendes til meg eller til koordinatoren for et sykehus i nærheten av deg.

Vi er imponert over hvor stor sy- og givergleden er. Vi får inn fantastisk mange flotte tepper, og dere skal vite at de blir satt stor pris på! Tusen takk!

Er du medlem av NQF og ønsker å sy til aksjonen, kan du få sponset vatt. Send en e-post til teppeaksjonen@nqf.no og oppgi ditt medlemsnummer.

Happy quilting!

Lena