april, 2015

Styret 2015

publisert av

NQF Styret 2015 Det nye styret i Norsk Quilteforbund har nå konstituert seg og arbeidsoppgavene er fordelt. Oppdatert internettside med bilde og hvem som…