desember, 2014

Reisestipend 2015

publisert av

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser  Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon…