Registreringsskjema Utstilling

NQFs registreringsskjema for bidrag til UTSTILLING for quilter til Medlemsutstillingen, Unge quiltere og Kurslederutstilling 2024.

Prosedyre for påmelding og innlevering er beskrevet i skjemaet.

Frist for påmelding er innen 1.2.2024.
Frist for sending/levering av quilten er 20.2.2024.

Ved utfylling for hånd på papir; skriv ut, fyll ut for hånd, signer og send inn. 
Ved utfylling digitalt; lagre en kopi på din maskin (i din skyløsning). Åpne fila, fyll ut digitalt, lagre en gang til, skriv ut, signer og send inn.