Medlemskap og medlemsfordeler i NQF

Medlemskap

Meld deg inn i Norsk Quilteforbund her på nettsiden.

Vervekampanje høsten 2022 med vervekonkurranse

Bli med og verv venner! Fra 1. juli til og med 30. november 2022 kjører Norsk Quilteforbund en ny vervekampanje med gode kampanjepriser.

Det nye medlemmet melder seg inn og betaler kampanjepris her på nettsiden under fanen Medlemskap-Innmelding. Det nye medlemmet får et velkomstbrev som bekrefter innmeldingen. Den som verver må sende en e-post til medlem@nqf.no med informasjon om deg selv og hvem du har vervet. Ververen får en bekreftende e-post når det nye medlemmet er registrert i systemet.

Det medlemmet som verver flest nye medlemmer får et kurs på Norsk quiltetreff 2023 eller et gavekort pålydende 1000 kr. Blant resten av ververne trekkes to stykker som hver får et gavekort pålydende 500 kr. Styremedlemmer i NQF og redaktør kan også verve nye medlemmer, men får ikke vervepremier.

Kampanjepriser:
Medlemmer under 30 år i Norge, Europa og verden, kun digitalt blad kr 350 (normalpris kr 475) for medlemskap fra juli 2022 til og med 2023
Medlem 30 år og eldre i Norge, Europa og verden, kun digitalt blad kr 500 (normalpris kr 625) for medlemskap fra juli 2022 til og med 2023
Medlem 30 år og eldre i Norge, inkludert papirutgave Norsk Quilteblad kr 550 (normalpris kr 675) fra juli 2022* til og med 2023 (*blad 3- og 4-2022  gjelder så langt lageret rekker, hvis innmelding gjøres etter at bladene er gått i trykken)

 

Ordinær medlemskontingent

Medlemskontingenten ble på årsmøtet i 2022 besluttet endret med virkning fra 1. januar 2023. Kampanjeprisene over er beregnet ut i fra de nye prisene.

Medlemmer under 30 år, kun digitalt blad kr 250
Medlem 30 år og eldre, kun digitalt blad kr 400

Medlem  Norge  kr 450, tilsendt blad
Medlem  Europa kr 520, tilsendt blad
Medlem  Verden kr 590, tilsendt blad

Ved innmelding etter 1. juli betales 1/2 kontingent.

Nytt medlemskap tegnet etter 1. desember gjelder automatisk for kommende kalenderår om ikke du gir annen beskjed.

Medlemsfordeler

For uten det syfellesskapet du får og bidrar til som medlem, vil du også som medlem i Norsk Quilteforbund få/kunne:

 • 4 nummer av magasinet Norsk Quilteblad hjem til din postkasse, eller valgfritt kun digital tilgang,
 • digital tilgang til alle tidligere digitale utgivelser av Norsk Quilteblad fra og med blad nr. 3-2014,
 • Lukket område på vår nettside med digitale utgaver av bladet, ordliste og mønster,
 • gode og varierte kurs under Norsk Quiltetreff som tilbys til redusert pris for medlemmer ved tidlig påmelding, før prisene økes og det tilbys påmelding til ikkemedlemmer,
 • rett og mulighet til å delta på arrangementer i regi av NQF,
 • deltagermulighet på utstillinger og/eller konkurranser i regi av NQF og EQA,
 • tilbud om felles forsendelse av quilter til utstillinger under ”The Festival Of Quilts” i Birmingham i august hvert år og andre utstillinger i utlandet som NQF er invitert med på,
 • søke NQFs stipend,
 • søke reisestipend gjennom NQF i VOFO(Voksenopplæringsforbundet),
 • oppføring i kurslæreroversikten som ligger på NQFs nettside,
 • søke om kurs-støtte gjennom Studieforbundet,
 • be om sponset vatt til Tepper som varmer-aksjonen,
 • Noen quiltebutikker gir rabatt til medlemmer av NQF ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Spørsmål om medlemsregistrering kan rettes til medlemssekretær via kontaktsiden.
Adresseforandring må sendes til medlemsadministrasjonen.
Sist endret 2022.06.28