Tepper som varmer – Historikk

Historikken

Siden 1995 har vi hatt en aksjon blant medlemmene våre som går ut på å sy tepper til kreftsyke barn. Vi startet med Radiumhospitalet, og kalte aksjonen Aksjon Radiumhospitalet. Fra 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk et nytt navn: Tepper som varmer. Både Radiumhospitalet og Rikshospitalet er landsomfattende sykehus som behandler barn og unge for kreft. Etter hvert ble aksjonen utvidet flere ganger, til å omfatte flere store sykehus, og alle typer langtidssyke barn. Vårt ønske er at barn som blir liggende lenge på ett av disse sykehusene, skal få velge seg et teppe som de får til odel og eie.

Dette har vist seg å være en stor suksess både blant våre medlemmer og ikke minst: blant barna! Til nå har NQF avlevert flere hundre tepper og stadig strømmer det flere inn til aksjonsleder og koordinatorer rundt om i landet.
Noen av teppene er laget av enkeltpersoner, andre er fellesarbeider. Mange lokallag har hatt det som fellesoppgave, som gjøres delvis på møter, på syvaker og delvis som hjemmearbeid. Men alle er like flotte, og like velkomne!

Med flere sykehus som glade mottagere, trenger vi enda flere tepper. Ønsker du å bidra?