Studieforbundet

 

 

studieforbundet

Gladnyhet

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme; 30 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2017,  også for kurs som det allerede er søkt for.
- Vekst i kursaktiviteten i Studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. - Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.
Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.
Vennlig hilsen
Bjørg Schultz
Studieforbundet kultur og tradisjon
Vågåvegen 35
2680 Vågå
tlf 61 21 77 50

 

 

 

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som blir gitt til voksenopplæring over statsbudsjettet.

Norsk Quilteforbund (NQF) er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet,
og dette gjør at alle NQFs medlemmer kan søke om støtte derfra.

For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt til studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 8 timer,
og minst 3 deltakere over 14 år må ha møtt fram på 75% av kurset. Godkjent studieplan må være med i søknaden.

Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider www.kulturogtradisjon.no