Studieforbundet

studieforbundet

Satser

Kurs med lærer: 98 kr per time
Kurs uten lærer: 50 kr per time

Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter er 50 kr per time for kurs under 10 timer, for kurs mer enn 10 timer er summen 500 kr.

Les om hvordan du kan søke støtte til kurs.

Her kan du sende søknad på nett.

 

Vennlig hilsen
Kjærsti Gangsø

Studieforbundet kultur og tradisjon
Vågåvegen 35
2680 Vågå
tlf. 61 21 77 50

post@kulturogtradisjon.no
www.kulturogtradisjon.no
følg oss på facebook

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som blir gitt til voksenopplæring over statsbudsjettet.

Norsk Quilteforbund (NQF) er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet,
og dette gjør at alle NQFs medlemmer kan søke om støtte derfra.

For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt til studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 4 timer,
og minst 4 deltakere som er over 14 år, eller fyller 14 år i kursåret, må ha møtt fram på 75% av kurset. Godkjent studieplan må være med i søknaden. Kurset kan ha inntil 50 % digitale timer.

Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider www.kulturogtradisjon.no