Vinnere fra NQFs konkurranse 2022

Tema: Samhold

Norsk quiltetreff 2022 er over. Her er bilder av vinnerne. Mer informasjon kommer i en digital utstillingskatalog etter hvert.

1. plass, åpen klasse for mindre arbeider
Beste håndverk
Publikums favoritt
K41
Liv og strømper
(34,5 cm x 96 cm)
Kjersti Thoen

I klassen Åpen, mindre arbeider var det dessverre så få påmeIdte at det bare ble delt ut en premie.

1. plass, åpen klasse
K21
Gammelskog
(54,5 cm x 79 cm)
Kjersti Thoen

2. plass, åpen klasse
K19
Samhold (Together)
(55 cm x 104 cm)
Lene Romann-Aas

3. plass, åpen klasse
K24
Quilting Bees
(90 cm x 106 cm)
Kirsti Hovland

I klassene tradisjonell og gruppe var det dessverre så få påmeldte at det ikke ble delt ut noen premier.

Beste butikkstand ble Lappemor.