Reisestipend i Voksenoppplæringsforbundet

Som medlem i Norsk Quilteforbund kan du søke om reisestipend i Voksenoppplæringsforbundet. Dette er hovedsakelig for kurslærere som en del av tilskudd til voksenopplæringen.

Reisestipendiet kunngjøres av VOFO. Søknaden sendes inn til styret i NQF som videreformidler søknaden til VOFO på vegne av sine medlemmer.

Her kan du lese utlysningsteksten for i fjor for å vite litt mer hva dette går ut på i sin helhet, samt se hvordan søknadskjemaet så ut for 2012.

VOFO Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundets reisestipend 2013

VOFOs styre har i møte 13.februar 2013 vedtatt at det ikke vil bli tildelt  reisestipend til lærere, instruktører og medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner i 2013.
Vennlig hilsen
VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Sturla Bjerkaker                                                                                             Astrid Thoner
Generalsekretær                                                                                          Seniorrådgiver