Tildeling av vatt

Syr du tepper og trenger vatt?

Som medlem av Norsk Quilteforbund kan du få sponset vatt til tepper
for aksjonen. Send en e-post til teppeaksjonen@nqf.no og oppgi ditt
medlemsnummer i NQF.


Ordningen med tildeling av vatt gjelder for enkeltmedlemmer og
enkeltmedlemmer som på vegne av quiltelag og quiltegrupper syr til
aksjonen. I søknaden skal det oppgis medlemsnr. på de det søkes om tildeling av vatt for.


Det kan tildeles en årlig mengde vatt på 5 meter og det koster kr. 200
for porto og ekspedisjon