European Quilt Association (EQA)

EQA består av 19 av de europeiske land har quilteforbund på lik linje med Norge. Det norske forbundet er riktignok ikke det største. Men Norsk Quilteforbund ble stiftet omtrent samtidig med mange andre og har holdt på like lenge.

Hvert land har sin egen Internasjonale Representant (IR). Disse møtes en gang i året for å knytte de europeiske forbundene sammen.

"The aim of the European Quilt Association, EQA, is to promote the knowledge of quilting amongst the member countries. For information about shops, museums, etc. in EQA countries, please contact the official guilds."

EQA er derfor ikke et forbund som har personlige medlemmer, men et forbund der de nasjonale quilteforbundene er med.

Til nå har EQA arrangert europeiske symposier og samarbeidet om fellesutstillinger og utveksling av små quilter som reiser rundt i andre europeiske land på utstilling: Norge har ikke disse utstillingene her i landet pga de norske tollreglene (årsmøtevedtak 2013) 
Nye EQA-konkurranser utlyses på konkurransesiden årlig.

Informasjon om aktuelle steder å reise, å besøke, se og oppleve, samt butikker som er aktuelle for medlemmene, er en del av det om blir bringes videre til landets medlemmer. Sjekk websidene til forbundene i de ulike medlemslandene og ta eventuelt kontakt med IR i NQF.

QUIP (Quilt In Puplic Day) er lagt til tredje lørdagen i juni hvert år. Det årlige arrangementet er ment å fremme interessen og forståelsen for quiltingen som tradisjon, som en hobby og proffesjon i alle landene. NQF ønsker å promotere all aktivitet ifm QUIP på nqf.no og FaceBook