Medlemskonkurranse 2018

Medlemskonkurransen 2018

Tema: MØTE

Påmeldingsfrist: 1. desember 2017

Innleveringsfrist: 12. februar 2018

Se invitasjon her eller i Norsk Quilteblad nr. 2/2017 s. 9.