Program Norsk quiltetreff 2021

Norsk quiltetreff 19.–21. mars 2021

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Fredag 19. mars

10.00–18.00    Kurs

11.30–13.30    Lunsj NB! Ikke inkl. i døgnpakker

14.00–18.30    Registrering og NQF-disk åpne

15.00–18.30    Butikker og utstilling åpne

17.00–18.30    Quiltelagsforum

19.00–20.00    Foredrag ved Ann K. Johansen

19.00–21.00    Middag

21.00–23.00    Nattåpne butikker

Lørdag 20. mars

07.00–10.00    Frokost

09.00–11.00    NQFs årsmøte

11.30–13.30    Lunsj NB! Inkl. i døgnpakke A, ikke B

12.00–18.00    Registrering og NQF-disk åpne

12.00–18.00    Butikker og utstilling åpne

12.00–18.00    Kurs

13.00               Syrommet åpner

18.30–19.30    Foredrag ved Kjersti Thoen

19.45               3-retters middag

                        Vis og fortell og loddtrekning rett etter middagen

Søndag 21. mars

08.00–10.00    Frokost

09.00–10.00    Foredrag ved Helle Løvenskiold

09.00–13.00    Registrering og NQF-disk åpen

09.00–13.00    Utstilling åpen

09.00–14.00    Kurs

09.00–14.00    Butikker åpne

12.30–15.00    Lunsj

14.00               Syrommet stenger

14.30               Avslutning med Vis og fortell fra kursene, loddtrekning

Ca. 15.15         Henting av bidrag fra utstilling

Med forbehold om endringer