Styret og underkomiteer

Styret 2024 består av

Leder: Sissel Byberg
Internasjonal Representant (IR): Sissel Byberg
Nestleder: Nina Fosse
Utstilling: Nina Fosse
Dommersekretær: Nina Fosse
Kasserer: Astrid Heen Lillebostad
Sekretær: Turid Bakken
Quiltelagskontakt: Turid Bakken
Annonse-og butikkansvarlig: Signe Eriksen
Medlemssekretær: Vivi Heine-Hansen
Kursansvarlig: Lise Thu Grannes
Webansvarlig: Siv-Helle Grefslie

Varamedlemmer:
Edny Raknes Reiten
Lillian Garpestad
Anne Salvesen

Norsk Quilteblad
Redaktør: Randi Christie
Korrektur: Turid Bakken, Vivi Heine-Hansen, Edny Raknes Reiten, Anne Salvesen

Aksjon Tepper som varmer
Aksjonsleder: Lena Andersen
Vatt-koordinator: Ingeborg Myklebust

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet