Styret og underkomiteer

Styret 2021 består av

Leder: Sissel Byberg
Internasjonal Representant (IR): Sissel Byberg
Nestleder: Grete Åkerstrøm
WEB: Tove S. Johnsen
Sekretær: Turid Bakken
Kasserer: Inger Ottesen
Medlemssekretær: Tove S. Johnsen
Kurskomiteen: Olaug Sleveland Johansen, Tone M. Sundquist og Unn Stähr Irgens
Annonsekontakt: Astrid Heen Lillebostad
Utstilling: Vivi Heine-Hansen
Jurysekretær: Vivi Heine-Hansen
Quiltelagskontakt: Grete Åkerstrøm

Varamedlemmer:

Unn Stähr Irgens
Tone Sundquist

Norsk Quilteblad

Redaktør: Randi Christie
Korrektur: Turid Bakken, Grete Åkerstrøm og Vivi Heine-Hansen

Aksjon Tepper som varmer: Lena Andersen og Ingjerd Nomme

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet