Styret og underkomiteer

Styret 2018 består av

Leder: Anita Nilsen
Internasjonal Representant (IR): Anita Nilsen

Nestleder: Gretha C. Ristad
WEB: Gretha C. Ristad
Sekretær: Berit Boye
Korrektur: Berit Boye
Kasserer: Inger Ottesen
Medlemssekretær: Olaug Unnerud
Annonsekontakt:Berit Boye
Utstilling: Ingrid Olavsdotter Nesland
Jurysekretær: Vivi Heine-Hansen

Varamedlemmer:
Kurskomiteen: Torill Berg:
Quiltelagskontakt: Lillian Garpestad
Utstilling: Anne Karin Gjendem

(Mali Storli Engedal har trukket seg som vara etter eget ønske)

 

Norsk Quilteblad

Redaktør: Randi Christie
Bladkomiteen: Berit Boye og Gretha Ristad

Aksjon Tepper som varmer: Lena Andersen og Ingjerd Nomme

 

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet

 Årshjul-NQF-_2017