Styret og underkomiteer

Styret 2019 består av

Leder: Anita Nilsen
Internasjonal Representant (IR): Anita Nilsen
Nestleder: Gretha C. Ristad
WEB: Gretha C. Ristad
Sekretær: Berit Boye
Kasserer: Inger Ottesen
Medlemssekretær: Olaug Unnerud
Kurskomiteen: Olaug Sleveland Johansen
Annonsekontakt: Ingrid Olavsdotter Nesland
Utstilling: Ingrid Olavsdotter Nesland
Jurysekretær: Vivi Heine-Hansen
Quiltelagskontakt: Vivi Heine-Hansen

Varamedlemmer:

Heidi Sæthren
Tone Sundquist

(Toril Berg ble valgt til vara, men har etterpå valgt å trekke seg fra styret)

Hjelper: Anne Karin Gjendem

Norsk Quilteblad

Redaktør: Randi Christie
Korrektur: Anne Karin Gjendem

Aksjon Tepper som varmer: Lena Andersen og Ingjerd Nomme

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet