Styret og underkomiteer

Styret 2022 består av

Leder: Sissel Byberg
Internasjonal Representant (IR): Sissel Byberg
Nestleder: Grete Åkerstrøm
WEB: Siv-Helle Grefslie
Sekretær: Turid Bakken
Kasserer: Astrid Heen Lillebostad
Medlemssekretær: Siv-Helle Grefslie
Kurskomiteen: Olaug Sleveland Johansen, Anne Pernille Hoff og Åse Rosland
Annonsekontakt: Lise Thorvaldsen
Utstilling:
Unn Stähr Irgens
Jurysekretær: Vivi Heine-Hansen
Quiltelagskontakt: Grete Åkerstrøm

Varamedlemmer:

Anne Pernille Hoff
Åse Rosland
Lise Thorvaldsen

 

Norsk Quilteblad

Redaktør: Randi Christie
Korrektur: Turid Bakken, Grete Åkerstrøm og Vivi Heine-Hansen

Aksjon Tepper som varmer: Lena Andersen og Ingjerd Nomme

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet