Styret og underkomiteer

Styret 2023 består av

Leder: Sissel Byberg
Internasjonal Representant (IR): Sissel Byberg
Nestleder: Signe Eriksen
Annonsekontakt: Signe Eriksen
Kasserer: Astrid Heen Lillebostad

Sekretær: Turid Bakken
Quiltelagskontakt: Turid Bakken
Medlemssekretær: Vivi Heine-Hansen
Kurskomiteen: Olaug Sleveland Johansen og Åse Rosland
Dommersekretær: Unn Stähr Irgens
Utstilling: Unn Stähr Irgens
WEB: Siv-Helle Grefslie


Varamedlemmer:
Åse Rosland
Hege Løkken Hansen
Gunn Torild Dons


Norsk Quilteblad
Redaktør: Randi Christie
Korrektur: Turid Bakken, Vivi Heine-Hansen

Aksjon Tepper som varmer
Aksjonsleder: Lena Andersen
Vatt-koordinator: Ingeborg Myklebust

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet