Styret og underkomiteer

Norsk Quilteforbund er strukturert og presentert i et organisasjonskart; Organisasjonskart-Norsk-Quilteforbund

Arbeidsoppgavene er fordelt og en oversikt presenteres i årshjulet

 Årshjul-NQF-_2017

 

Styret 2017 består av

Leder/ Internasjonal Representant (IR): Annrid Nerhus

Nestleder:                        Anita Nilsen
Sekretær:                         Inger Ottesen
Kasserer:                         Rita Kristensen
Medlemssekretær       Eirin Jørgensen
Annonsekontakt:         Berit Boje
Kurskomiteen:                  Olaug Unnerud
Leder utstillingskomiteen og jurysekretær: Vivi Heine-Hansen

Varamedlemmer:
Anne Gro Larsen: Kurskomiteen
Berit Boje: Korrektur
Gretha Ristad: WEB

Quiltelagskontakt:     Inger Ottesen

Norsk Quilteblad

Randi Christie      Redaktør
Bladkomiteen:
Berit Boje og Gretha Ristad

Elektroniske kanaler

Gretha Ristad i samarbeid med styret

Registrering av gamle gjenstander: Joan Foster
”Tepper som varmer” Lena Andersen og Ingjerd Nomme