NQFs standard konkurranseregler

Vedtatt på årsmøtet 16.mars 2019

 

 1. Konkurransevilkårene:

Disse konkurransevilkårene gjelder for konkurranser i NQFs regi, primært medlemskonkurranser på Årsmøtehelga i mars/april.

Dersom NQF arrangerer konkurranser sammen med andre, f.eks Nordisk Quiltetreff, så anvendes disse vilkårene så langt de passer.

 1. Jury:

NQF setter ned en navngitt jury på 3 personer som består av:

 • 1 art quilter
 • 1 tradisjonell quilter
 • 1 kunstner

 

Juryen bestemmer neste års konkurransetema som kunngjøres på Årsmøtet og bidragene juryeres året etter over en 4-årsperiode slik:

 

——år 1——–år 2——–år 3——år 4—-

tema          jury           jury       jury

tema         tema

 

Juryen bistås av en jurysekretær oppnevnt av styret

 1. Offentliggjøring:

Konkurransetema i NQFs regi skal gjøres kjent for alle på sosiale media så snart de er gjort kjent for medlemmene på Norsk quiltetreff, evt annet arrangement.

Etter Årsmøtet legges konkurransens tema med frister ut på www.nqf.no innen 2 uker og i Norsk Quilteblad nr 2.(juni) Gjentas i kortversjon i blad 3.(september)

Bilder av konkurransebidragene legges ut på www.nqf.no og sosiale media så snart som mulig etter offentliggjøring av vinnerne. Disse inneholder navn på bidraget og navn på quilteren(e)

Konkurransebidragene presenteres i Norsk Quilteblad nr 2 og nr 3, da med mye mer omtale av bidragene og quilteren(e)

 1. Krav til konkurransebidraget

I NQFs konkurranser kan ikke en quilt som tidligere har deltatt i noen konkurranser, eller vært publisert offentlig, delta.

5. Klasser:

Medlemskonkurranser i NQFs regi som juryeres på Årsmøtehelga har 4 klasser

 1. Tradisjonell
 2. Åpen klasse
 3. Åpen/Tradisjonell gruppe
 4. Åpen klasse for mindre arbeider

I  klasse 1, 2 og 4 skal bidraget (design, trykk el. annen overflatebehandling, søm og quilting) være gjort av en og samme person.

Klasse 3 Åpen/Tradisjonell gruppe er for alle bidrag laget av to eller flere personer.

På registreringsskjemaet må det tydelig framgå hvem som har bidratt med hva.

Innsender velger selv klasse ved påmelding.

Hvis juryen ser at et bidrag med fordel kan juryeres i en annen klasse, kan de flytte quilten til annen klasse forutsatt at quilteren på påmeldingsskjema har bekreftet at slik flytting godkjennes.

Det må være minst åtte bidrag til bedømming i hver klasse for at disse skal juryeres.

Ved færre bidrag kan juryen velge å gi 1. og evt 2.plass dersom det er en eller to quilter som utmerker seg særskilt.

 

 1. Størrelser:
  • 6.1 – Klasse 1,2 og 3:

Konkurransebidraget skal være innenfor disse størrelsene:

Minimum 0,25 m2

Maksimum 150 cm * 220 cm

Minimum 0,25 m2 er for eksempel:

50 cm * 50 cm

25 cm * 100 cm

40 cm * 62,5 cm

30 cm * 83,3 cm

 

 • 6.2 – Klasse 4; Åpen klasse mindre arbeider:

Minimum 0,15 cm2

Maksimum 0,40 cm2

 0,15 cm2 er for eksempel:

39 cm * 39 cm

30 cm * 50 cm

0,40 cm2 er for eksempel

63 cm * 63 cm

40 cm * 100 cm

 1. Teknikk

Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte.

 

 1. Montering

Alle veggtekstiler må ha standard veggoppheng, dvs. en kanal på 10 cm på baksiden.

Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller ramme.

En navnelapp skal være montert på baksiden av bidraget, nederst i venstre hjørne sett fra baksiden.

På tredimensjonale bidrag settes den der den synes minst, f.eks. under eller inni.

Navnelappen dekkes til med en stoffbit slik at innsender kan være anonym for juryen. Bruk store tråklesting så jurysekretæren kommer til om nødvendig og får dem enkelt av ved opphenging. Navnet skal dekkes til også der quilteren har ”sin signatur” slik at quilten aldri kan bli 100% anonym.

 1. Avvisning

Juryen kan avvise bidrag som faller utenom de kravene som er omtalt i disse konkurransevilkårene eller særskilt spesifikke krav satt i juryens konkurranseutlysning.

Konkurransebidrag som avvises skal få en skriftlig begrunnelse fra juryen.

 1. Premiering

I hver klasse kan juryen dele ut 1., 2. og 3.plass.  Vinnerne får i tillegg rosett slik

1.premie = blå rosett

2.premie = rød rosett

3.premie = gul rosett

Beste håndtverk = grønn rosett

I tillegg får vinnerne diplom og juryens begrunnelse.

Styret fastsetter premiebeløpet i budsjettet hvert år. Premiebeløpet settes rett inn på medlemmets konto så snart som mulig etter kunngjøringen.

Juryen utpeker ett bidrag til ”Beste Håndtverk” dersom den finner at et bidrag er berettiget til det.  Bidraget får en grønn rosett, diplom og juryens begrunnelse

Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Publikumsfavoritten stemmes frem av publikum og blir med til Festival of Quilts i   Birmingham i august samme år.  Der kommer den med i utstillingen som en del av European Quilt Assosiation’s arrangement på Festival of Quilts. (EQA har egne krav til størrelse).

 1. Forbehold:

NQF tar generelt forbehold om nok bidrag og sterk nok økonomi til at utstilling og juryering kan gjennomføres.  Dette avgjøres årlig av styret raskest mulig og senest 3 uker før innsendingsfrist.

Ved evt avlysning skal de som allerede er påmeldt underrettes personlig uten ugrunnet opphold.

 1. Påmelding

Påmelding til konkurranser i NQFs regi gjøres ved å innbetale konkurransegebyr i henhold til utlysningen til NQFs konto 7877 06 98447 innen påmeldingsfristen.

Gebyret dekker deler av NQFs utgifter til juryering og ev. returporto.

NQFs påmeldingsskjema kan lastes ned her.

 

Til medlemskonkonkurranser under NQFs årsmøtehelg.

Påmeldingsfrist er 1.desember i året før årsmøtehelga.

Innsendingsfrist er medio februar.

Nøyaktig dato for innsending, adresser osv. kommer i Norsk Quilteblad nr 3 og legges ut på www.nqf.no  så snart det er klart.

Spørsmål om konkurransene kan rettes til jurysekretær på jurysekretaer@nqf.no

 

 1. Endring av disse standard konkurransevilkår kan bare gjøres på ordinært årsmøte.