NQFs standard konkurranseregler

Vedtatt på årsmøtet 16.mars 2019

 

NQFs STANDARD KONKURRANSEREGLER 

 

Vi gjør oppmerksom på at på grunn av endringer hos The Festival of Quilts i Birmingham får vi ikke lenger mulighet til å sende vår Publikums favoritt dit.
På årsmøtet 2020 vil vi fremme forslag om vedtektsendring som retter opp i dette.