NQFs standard konkurranseregler

Vedtatt på årsmøtet 18. mars 2023

NQF_Konkurranseregler_2023

 

Vi gjør oppmerksom på at på grunn av endringer hos The Festival of Quilts i Birmingham får vi ikke lenger mulighet til å sende vår Publikums favoritt dit.