Utlån av bøker & lysbilder

NQF har fram til årsmøtet 2010 hatt en ordning med utlån av bøker og lysbilde-serier.
Bøkene er ikke lenger til vanlig utlån. På forespørsel kan mulige norske bøker lånes ut fra arkivet.
Lysbilde-serien er lagt over på cd-er, og styret diksuterer hvilke utlånsmuligheter som foreligger videre.