Norsk Quiltetreffs program

 Fredag 15. mars

10:00-18:00 Nqf-infodisk
09:30-18:00 Registrering
10:00-18:30 Kurs 20 – Andre Wallenborg
11:00-17:00 Kurs: 6 t
13:00-14:30 Lunsj
17:00 Forum for quiltelag
15:30-18:00 Butikkene er åpne
19:00 Quiltegryte med foredrag av Joanna Figueroa

Lørdag 16. mars

08:00-08:55 Frokost for bloggere
08:00-09:00 Registrering
09:00-11:30 Årsmøtet
12:00-13:00 Foredrag av Bente Vold Klausen
11:30-18.00 Nqf-infodisk
11:30-18:00 Registrering
11:30-19:00 Butikker og utstillinger er åpne
13:00-18:30 Kurs Andre Wallenborg
13:00-14:30 Lunsj
14:00-17:00 Kurs: 3 t
14:00-18.00 Kurs: 4 t
19:30 Quiltemiddag
Trekking av lørdagslotteriet, blokklotteri og vis og fortell

 Søndag 17. mars

08:00-08:55 Frokost for kursledere
08:30-14:00 Nqf infodisk og registrering
09:00-09:45 Foredrag av Edny Raknes Reiten
09:00-14:30 Butikker og utstillinger er åpne
10:00-14:00 Kurs Andre Wallenborg
10:00-14:00 Kurs: 4 t
10:30-13:30 Kurs: 3 t
12:30-14:30 Lunsj
14:30 Utstillinger og butikker stenger
14:30-15:30 Avslutning, oppsummering og trekking av søndagslotteri. Utdeling av publikumspris og kunngjøring av avstemninger.
15:30 Utstillere bes om å hente teppene sine fra utstillingen.
16:30 Lokalene stenger.