Årsmøtehelgen 2018

Det nye styret etter årsmøte i 2018

Det nye styret etter årsmøte i 2018

av

Øverst rekke fra venstre: Inger Ottesen, Anita Nilsen, Lillian Garpestad, I midterste rekke fra venstre: Ingrid Olavsdotter Nesland, Mali Storli Engedal, Anne Karin Gjendem,…