Nytt æresmedlem i Norsk Quilteforbund

På vår Årsmøtehelg 2018 ble Magda Imregh utnevnt til æresmedlem i NQF.

Magda var med å starte Norsk Quilteforbund i 1988. I 30 år har hun vært et aktivt medlem og en god ambassadør for NQF. Hun ble kjent i innland og utland. Hun har jobbet for og med unge quiltere og har vært skribent og annonsør i Norsk Quilteblad.

Hun har vært, og er fortsatt, en ivrig deltaker i utstillinger og konkurranser. Magda er medlem nr. 1.

Les mer om Årsmøtehelgen og Magda i Norsk Quilteblad nr. 2/2018. Det sendes ut fra og med 8. juni.