Det nye styret etter årsmøte i 2018

Øverst rekke fra venstre: Inger Ottesen, Anita Nilsen, Lillian Garpestad, I midterste rekke fra venstre: Ingrid Olavsdotter Nesland, Mali Storli Engedal, Anne Karin Gjendem, Olaug Unnerud, nederste rekke fra venstre Toril Berg, Berit Boye og Gretha Ristad (Vivi Heine-Hansen var ikke til stede)

Dette er det nye styret i NQF med ansvarsoppgaver:

Leder: Anita Nilsen
Nestleder/Webredaktør: Gretha Ristad
Kasserer: Inger Ottesen
Sekretær/Korrektur: Berit Boye
Medlemssekretær: Olaug Unnerud
Jurysekretær: Vivi Heine-Hansen
Utstilling/Butikk/annonse:Ingrid Olavsdotter Nesland
Utstilling: Anne Karin Gjendem*
Quiltelagskontakt: Lillian Garpestad*
Kurskomité: Toril Berg*

Kurskomité: Mail Storli Engedal*  - Har senere trukket seg etter eget ønske

Redaktør (ikke medlem av styret) Randi Christie

*= varamedlemmer