PROGRAM ÅRSMØTEHELGEN 2018 – SUNDVOLDEN HOTEL

FREDAG 16. MARS
11.30 – 13.30 Lunsjbuffet (NB! Ikke inkl. i døgnpakke A)
13.00 – 18.00 Kurs
14.00 – 18.30 Registrering og NQF-disk åpne
15.00 – 18.30 Butikker og utstilling åpne
17.00 – 18.30 Quiltelagsforum
19.00 – 21.00 Buffét
19.00 – 19.45 FOREDRAG – Hanne Asbey Min Quilteferd i Skottland
21.00 – 24.00 NATTÅPNE BUTIKKER
LØRDAG 17. MARS
07.00 – 10.00 Frokost
09.00 – 12.00 NQFs årsmøte
Juryen kunngjør konkurransens vinnere
Styret presenterer ny jury som utlyser neste års konkurranse
11.30 – 13.30 Lunsj
12.00 – 18.00 Registrering og NQF-disk åpne
12.00 – 18.00 Butikker og utstilling åpne
13.00 Syrommet åpner (Dronningsalen)
13.00 – 17.00 Busstur til Hadeland Glassverk
13.00 – 19.00 Kurs
20.00 3 retters Jubileumsmiddag med taler, foredrag Vis & Fortell og loddtrekning
SØNDAG 18. MARS
07.00 – 10.00 Frokost
09.00 – 13.00 Registrering og NQF disk åpen
09.00 – 13.00 Kurs
09.00 – 14.00 Butikker og utstilling åpne
12.30 – 15.00 Lunsj
14.00 Syrommet stenger
14.30 Avslutning med Vis & Fortell fra kursene, loddtrekning
Ca. 15.15 Henting av bidrag fra utstillingen
PROGRAM MED FORBEHOLD OM MULIGE ENDRINGER