desember, 2011

NQFs stipend 2012

NQFs stipend 2012

av

NQFs stipend 2012: søknadsfrist 1. januar 2012. Fullstendig stipendieutlysningen for 2012 står i medlemsblad nr 4-2011, på s. 9, og her på websiden: NQFs…