NQFs stipend 2012

NQFs stipend 2012: søknadsfrist 1. januar 2012.

Fullstendig stipendieutlysningen for 2012 står i medlemsblad nr 4-2011, på s. 9, og her på websiden: NQFs stipend.

"Søkere må være medlemmer i NQF og være à jour med kontingent.
Dersom lag eller grupper søker om stipend, må minst 75% av laget/gruppen være betalende medlemmer.
Det kan søkes om midler til prosjekter, kurs,konferanser, reise, utstillinger eller lignende. Det må være quilterelatert.
Det forventes at prosjektet også skal tilføre nqfs medlemmer ny kunnskap eller inspirasjon. Resultatet av prosjektet kan for eksempel formidles i form av artikkel til Norsk Quilteblad, foredrag og/eller utstilling på årsmøtet. Hvordan og når avtales direkte med styrets leder."