NQFs store lotteri for 2014 er trukket

Vi takker alle medlemmer som har gitt gevinster – og vi takker alle som har støttet ved å kjøpe lodd.

Alle vinnere vil bli kontaktet denne uken for å avtale overlevering av gevinstene.

NQF har vært så heldig at vi har fått så mange flotte gevinster at det blir et lotteri neste år også!

Vi gratulerer alle vinnerne!

Trekningslista finner du her.

 

Sølvi 2014-12-16

Reisestipend 2015

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser  Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner

VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formåli søknadene. 

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2009-2014) vil ikke bli vurdert.

 

Maksimalsatser for stipend:

Danmark og Sverige                                      kr.5.000

Finland, Barentsregionen og Baltikum          kr.6.000

Europa for øvrig                                            kr.7.000

Andre verdensdeler                                       kr.9.000

 

Søknaden sendes på obligatorisk skjema til studieforbundets sentralledd

 innen 20 januar 2015.

 

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene og sender dem til

Voksenopplæringsforbundet

Postboks 9339 Grønland

0135 Oslo

 

innen fredag 30.januar 2015.

Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter søknadsfristens utløp.

 

Obligatorisk skjema for reisestipend fås i egen organisasjon.
(Kontakt web@nqf.no for tilsendelse av skjema)

 

Spørsmål kan rettes til Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Thoner, tlf. 22 41 00 00

Jule-Expo

Velkommen på Jule-Expo på Lillestrøm helga 21-23 november!

Programmet ligger her:

Her kan du møte NQF og kjøpe lodd i vårt store lotteri. Vi svarer på spørsmål, viser hva quilting kan være og forteller hvordan en kan komme igang med quilting. Nye medlemmer vil motta vervegave direkte om de betaler medlemsskapet med en gang. …
Vi har en stor stand sponset av FRJ. AnnAKa kommer for å være sammen med oss på fredag. André Wallenborg har workshops på lørdag, og Lena Andersen lærer bort frihåndsquilting på søndag.

Flere quiltebutikker vil være der også + mye annet flott!

Heidi – 2014-11-14

Se flere blogginnlegg »