Norsk Quilteblad 3, 2020

Norsk Quilteblad 3, 2020

av

Følg med i postkassen. Norsk Quilteblad 3, 2020 er trykket og sendes ut til alle medlemmer fra og med fredag 4. september! Du får blant…

av

På grunn av avlysingen av Norsk quiltetreff 2020, som følge av Covid-19 pandemien, har NQF søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om midler fra krisepakken for…