mars, 2012

Medlemsbladet nr1-2012

Medlemsbladet nr1-2012

av

Medlembladet nr 1 for 2012 er ferdig, trykket og pakket, og ligger klar for utsendelse. I uke 10 blir det levert til posten og sendes…