Årsmøtepapirer 2012

Årsmøtepapirene er nå sendt ut til de som har meldt seg på årsmøtet i Bergen.
Hvis det er noen som ikke har fått dem og som skulle ha, så ta kontakt med registrering@nqf.no for å få de tilsendt på mail på nytt.
 
Vel møtt i Bergen.