Oppsummering etter Norsk Quiltetreff i Kristiansand

Hei og takk for sist til alle dere som var i Kristiansand!
Vi benytter anledningen til å skryte av hotellet som virkelig bidro til at arrangementet ble vellykket - fra konferansepersonalet som kjøpte ekstra lys til utstillingen, til hotelldirektøren som satte frem skåler med twist overalt til oss alle og generelt god service fra hele staben! På mandag fikk jeg også overrskende oversendt bilder som hotellet hadde tatt i løpet av helgen.  Dere som har dropbox kan se dem her; https://www.dropbox.com/sh/n384jmm0zypsta4/CaQagTM59D?n=179174514#/
Styret takker for hyggelige tilbakemeldinger fra deltakerne, stort engasjement og mange kreative forslag for å bidra til at NQF fortsatt skal kunne være en stor og samlende organisasjon for alle oss som er interessert i quilting.
Vi takker også alle som på forskjellige måter hjelper oss med å redusere kostnadene. Spesiell takk til Trine Bakke som tok med mange tepper tilbake til Lappemakeriet og utlevering der.  NQF sparte mye i returporto her :)
Styret hadde ikke rigget for en evaluering av Norsk Quiltetreff - men gir dere her muligheten til å gi tilbakemelding.
Det nye styret skal ha styremøte rett etter påske og vi vil på denne måten oppfordre medlemmene til å komme med ytterligere forslag enten det gjelder økonomi eller aktiviteter.  Vi ber dere også melde tilbake det dere ser som forbedringspunkter både for NQF som organisasjon generelt og Norsk Quiltetreff spesielt.
Vi oppfordrer samtidig til at temaet tas opp i de enkelte quiltelag.  Kanskje kan dere via de lokale quiltelagene komme opp med enda flere gode ting?
Vi kan ikke love at vi kan få oppfylt alles ønsker - men vi ønsker å tenke nytt og da trenger vi ønsker og gode ideer fra dere medlemmer å jobbe ut fra.
Alle kommentarer, forslag, ros og ris bes sendt til leder@nqf.no
Og til alle dere som er medlemmer i NQF og som ikke var i Kristiansand;
Vi har fått en ny medlemsfordel som ble presentert av Eva Hveding fra VSM under avslutningen i Kristiansand;
Alle medlemmer med gyldig medlemskort (medlemskort med betalingskvittering for 2014) får 10 % ved kjøp av Husquarna og Pfaff. Rabatten gis av VSM. Din lokale forhandler må ta kopi eller bilde av medlemskortet som sendes inn til hovedkontoret så selgeren får godskrevet rabatten.  Dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside nqf.no så snart som mulig. Ordningen trer i kraft 1.april 2014.
På vegne av styret i NQF
Heidi Bolgnes
leder