Medlemskonkurransen 2016

Tema for medlemskonkurransen 2016 er "Minnebok"

Fullstendig utlysning kommer I NQF's medlemsblad nr. 2 - 2015 og vil I sin helhet bli lagt ut her på nqf.no nå konkuranseteksten er klar.
Påmeldingsfrist 4.januar 2016 (da skal det innbetales kr 150,-)
Innleveringsfrist 25. januar 2016
2015-03-22, Sølvi
Oppdatert 14.04.2015, Nina