Følg med, inspirasjon er på vei!

Norsk Quilteblad 2, 2020 sendes ut f.o.m. tirsdag 9. juni. Erfaringsmessig kan det ta inntil to uker å nå alle. Etter det kan dere etterlyse bladet hos medlem@nqf.no