Reisestipend 2015

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser  Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner

VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formåli søknadene. 

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2009-2014) vil ikke bli vurdert.

 

Maksimalsatser for stipend:

Danmark og Sverige                                      kr.5.000

Finland, Barentsregionen og Baltikum          kr.6.000

Europa for øvrig                                            kr.7.000

Andre verdensdeler                                       kr.9.000

 

Søknaden sendes på obligatorisk skjema til studieforbundets sentralledd

 innen 20 januar 2015.

 

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene og sender dem til

Voksenopplæringsforbundet

Postboks 9339 Grønland

0135 Oslo

 

innen fredag 30.januar 2015.

Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter søknadsfristens utløp.

 

Obligatorisk skjema for reisestipend fås i egen organisasjon.
(Kontakt web@nqf.no for tilsendelse av skjema)

 

Spørsmål kan rettes til Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Thoner, tlf. 22 41 00 00