VOFO: Reisestipend 2012

Voksenopplæringsforbundet utlyser hermed 
Reisestipend for 2012.

Søknadsfristen er satt til 21.11.2011, og søknaden sendes studieforbundet, dvs. NQF, til behandling før den sendes videre til VOFO.

Ta kontakt med Grete Seglsten på mail eller telefon for å få tilsendt papirer på mail.

Kontaktinformasjonen til Grete står bakerst i medlemsbladet, ellers kan også kontaktskjemaet her på nettsien brukes.

Den korte fristen er fordi fordelingen av midler ligger til statbudsjettet og kan ikke utdeles før det er klargjort om det er midler for neste år ( i år da for 2012).