Tepper som varmer

I 1995 startet vi en aksjon blant medlemmene våre som går ut på å sy tepper til kreftsyke barn ved Radiumshospitalet. Aksjonen er i dag landsomfattende og inkluderer barn med kroniske sykdommer, eller barn som har lange opphold ved sykehusene rundt om i landet.

Teppene blir gitt barna til odel og eie, og mange har dem med seg neste gang de kommer på sykehuset.

Siden mottakerne er fra ca 0-18 år, er det bruk for forskjellige størrelser på teppene, men vi ser at det er mest bruk for de største teppene. Ca 110*140-160cm er en fin størrelse. Teppene bør syes i naturmaterialer og vatt/bakstykke bør heller ikke være syntet. Dette på grunn av brannfare.

Ferdige tepper sendes enten kontaktpersonen for NQF, eller kontaktpersonen for ett sykehus i nærheten av deg.
Kontaktpersonen for NQF leverer tepper til Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ahus og Ullevål, samt forsyner de andre kontaktpersonene med tepper ved behov.

Kontaktpersoner for  NQF
v/ Anni M. Svendsby
Haug Gård
1798 Aremark
Telefon: 922 28 222

og Ingjerd Nomme
Hvidstenvn. 25
1396 Billingstad
Telefon: 930 21v 004
E-post: teppeaksjonen@nqf.no

«Tepper som varmer» har lokale aksjoner rundt om i landet.

Trondheim: Sølvi Alfnes, Perslia 44, 7088 Heimdal, tlf: 72 84 64 04
Lenke til Trondheim sin blogg: Tepper til St.Olav.

Telemark: Rikke Ditlefsen, Cappelens vei 34, 3933 Porsgrunn tlf:900 90 079

Sørlandet: Nancy Eriksen, Klingremoheia 24 , 4877 Grimstad, tlf: 370 43 996

Tromsø: Mona Mørkved, Stærveien 1, 9015 Tromsø, tlf: 77 65 24 37

Disse lokale aksjonene samarbeider med NQF og fører statistikk på hvor mange tepper som blir levert av aksjonen. Har ditt lokale quiltelag en lignende aksjon, skriv en rapport og ta kontakt med NQFs kontaktperson (adresse/ telefon lengre oppe på siden).

Trenger dere vatt til quiltingen av tepper?

Er du medlem i  Norsk Quilteforbund kan du få sponset vatt til tepper.

For tildeling av vatt send en e-post til teppeaksjonen@nqf.no
Vennligst oppgi medlemsnummeret ved henvendelse.

Årsmøtet 2010 ønsket å beholde tilbudet om vatt mot å betale porto selv.
Styrevedtak 19.4.2010: Tilbudet oppretteholdes mot at det betales porto og eksepedisjonsgebyr på kr 200. Ordningen gjelder for enkeltmedlemmer og enkteltmedlemmer på vegne av quiltelaglag og quiltegrupper, som syr tepper til aksjonen.

Forbundet takker sine sponsorer.

Historikken

Siden 1995 har vi hatt en aksjon blant medlemmene våre som går ut på å sy tepper til kreftsyke barn. Vi startet med Radiumhospitalet, og kalte aksjonen Aksjon Radiumhospitalet. Fra 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk et nytt navn: Tepper som varmer. Både Radiumhospitalet og Rikshospitalet er landsomfattende sykehus som behandler barn og unge for kreft. Etter hvert ble aksjonen utvidet flere ganger, til å omfatte flere store sykehus, og alle typer langtidssyke barn. Vårt ønske er at barn som blir liggende lenge på ett av disse sykehusene, skal få velge seg et teppe som de får til odel og eie.

Dette har vist seg å være en stor suksess både blant våre medlemmer og ikke minst: blant barna! Til nå har NQF avlevert flere hundre tepper og stadig strømmer det flere inn til aksjonslederen vår.
Noen av teppene er laget av enkeltpersoner, andre er fellesarbeider. Mange lokallag har hatt det som fellesoppgave, som gjøres delvis på møter, på syvaker og delvis som hjemmearbeid. Men alle er like flotte, og like velkomne!

Med flere sykehus som glade mottagere, trenger vi enda flere tepper. Ønsker du å bidra?