Medlemskap og medlemsfordeler i NQF

Medlemskap

Meld deg inn i Norsk Quilteforbund her på nettsiden.

Ordinær medlemskontingent

Medlemskontingenten ble på årsmøtet i 2022 besluttet endret med virkning fra 1. januar 2023.

Medlemmer under 30 år, kun digitalt blad kr 250
Medlem 30 år og eldre, kun digitalt blad kr 400

Medlem  Norge  kr 450, tilsendt blad
Medlem  Europa kr 520, tilsendt blad
Medlem  Verden kr 590, tilsendt blad

Nytt medlemskap tegnet etter 1. desember gjelder automatisk for kommende kalenderår om ikke du gir annen beskjed.

Medlemsfordeler

For uten det syfellesskapet du får og bidrar til som medlem, vil du også som medlem i Norsk Quilteforbund få/kunne:

 • 4 nummer av magasinet Norsk Quilteblad hjem til din postkasse, eller valgfritt kun digital tilgang,
 • digital tilgang til alle tidligere digitale utgivelser av Norsk Quilteblad fra og med blad nr. 3-2014, og en del tidligere utgaver også.
 • et lukket område på vår nettside med digitale utgaver av bladet, ordliste og mønster,
 • gode og varierte kurs under Norsk quiltetreff som tilbys til redusert pris for medlemmer ved tidlig påmelding, før prisene økes og det tilbys påmelding til ikkemedlemmer,
 • rett og mulighet til å delta på arrangementer i regi av NQF,
 • deltagermulighet på utstillinger og/eller konkurranser i regi av NQF og EQA,
 • tilbud om felles forsendelse av quilter til utstillinger under ”The Festival Of Quilts” i Birmingham i august hvert år og andre utstillinger i utlandet som NQF er invitert med på,
 • søke NQFs stipend,
 • søke reisestipend gjennom NQF i VOFO (Voksenopplæringsforbundet),
 • oppføring i kurslæreroversikten som ligger på NQFs nettside,
 • søke om kurs-støtte gjennom Studieforbundet,
 • be om sponset vatt til Tepper som varmer-aksjonen,
 • rabatt i noen quiltebutikker som gir rabatt til medlemmer av NQF ved fremvisning av gyldig medlemskort.
Spørsmål om medlemsregistrering kan rettes til medlemssekretær via kontaktsiden.
Adresseforandring må sendes til medlemsadministrasjonen.
Sist endret 2022.06.28