Voksenopplæringsforbundets reisestipend 2013

VOFO Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundets reisestipend 2013

VOFOs styre har i møte 13.februar 2013 vedtatt at det ikke vil bli tildelt  reisestipend til lærere, instruktører og medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner i 2013.

Vennlig hilsen

VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET

Sturla Bjerkaker                                                                                             Astrid Thoner

Generalsekretær                                                                                          Seniorrådgiver