VOFOs reisestipend 2013

Som medlem i Norsk Quilteforbund kan du søke om reisestipend i Voksenoppplæringsforbundet. Dette er hovedsakelig for kurslærere som en del av tilskudd til voksenopplæringen.

Reisestipendiet kunngjøres av VOFO. Søknaden sendes inn til styret i NQF som videreformidler søknaden til VOFO på vegne av sine medlemmer.

Her kan du lese utlysningsteksten for i fjor for å vite litt mer hva dette går ut på i sin helhet, samt se hvordan søknadskjemaet så ut for 2012.

VOFO Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundets reisestipend 2013

På grunn av budsjettbehandlingen i VOFO, kan reisestipendene dessverre ikke lyses ut før på nyåret. Vennlig hilsen

Astrid Thoner
Seniorrådgiver
VOFO Voksenopplæringsforbundet
Tlf. (47) 22 41 00 00
Mob. (47) 95 96 19 50
e-post at@vofo.no
www.vofo.no