Vi minner om fristen for medlemskonkurransen

"NQF inviterer alle medlemene til å deltake i medlemskonkurransen med
tema "FRITT FRAM".

Vi minner om at fristen for påmelding er 1. desember 2019.

 

Ein viser for øvrig til informasjon om konkurransen i Norsk Quilteblad
nr 3 2019, side 11, for utfyllande informasjon.

Du er velkomen til å deltake!"