Vervekampanje 2024


Dette året gjør vi en ny vri på vervekampanjen!

I 2024 får nye medlemmer og ververe 10 lodd i lørdagslotteriet på Norsk quiltetreff i Trondheim i mars 2025. Det er et lotteri med mange flotte premier. Vervekampanjen får tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. januar til og med 30. november 2024.

Nye medlemmer
Alle som melder seg inn i 2024, og betaler kontingent for 2024, får 10 lodd.
Alle disse registreres av medlemssekretæren og blir skrevet inn i loddboken, også de som har meldt seg inn tidligere i år.

Ververe
Medlemmer som verver et nytt medlem i 2024, får også 10 lodd! Det forutsetter at det nye medlemmet har betalt kontingent for 2024.
Det nye medlemmet kan registrere hvem som har vervet dem når de melder seg inn, men vi ber også ververen om å sende en melding om hvem de har vervet til medlem@nqf.no

Les mer her

Tags from the story
,