Vedr. avlyst arrangement Norsk Quiltetreff på Sola, 20.-22. mars 2020

NQF har etter hvert fått oversikt over omfanget av det økonomiske knyttet til det avlyste arrangementet, og vi har også søkt om midler via krisepakken gitt til idrett, frivillighet og kultur. 

Vi vet ikke ennå hvor mye vi får, og det er nok mange som har levert inn en søknad.

Dere har tidligere fått tilbakebetalt:

  • All påmelding til kurs
  • Overnatting med døgnpakke bestilt og betalt via NQF

Med bakgrunn i ovennevnte, har styret nå besluttet at beløpet knyttet til arrangementet som ble tilbakeholdt, gebyrer, blir tilbakebetalt medlemmene i løpet av noen dager.  Vi utbetaler til samme konto som dere har oppgitt til oss tidligere.

Konkurransen «Fritt Fram»

Konkurransen er ikke avlyst.
Man tar sikte på juryering en gang i løpet av sommeren / ettersommeren. Dette vil bli kunngjort så snart det er klart. Registreringsavgiften til konkurransen blir derfor ikke tilbakebetalt.
De som velger å trekke sitt bidrag i etterkant vil heller ikke få refundert denne.

Hilsen Styret i NQF