Tildeling av NQFs stipend for 2021

Ved utløp av fristen for å søke om stipend var det mottatt en søknad.

Søkeren er gruppen ARTiNOR, som består av Inger-Ann Olsen, Elisabet Saksen, Bente Andersen Sundlo og Frøydis Myhre. Styret har vedtatt at stipendet gis for 50% av kostnadene, begrenset oppad til kr 30 000.

I forhold til tildelingen forventes det at prosjektet skal kunne tilføre NQFs medlemmer ny kunnskap eller inspirasjon. Dette gjøres etter nærmere avtale med stipendmottaker, og presenteres for medlemmene senest ved Norsk Quiltetreff i 2022.