The Festival of Quilts

Styret i NQF har fått informasjon om at The Festival of Quilts 2020 er utsatt til 2021. Vi kommer tilbake til hva som skjer med EQA utfordringen etter påske.
Styret avholder nytt styremøte 21. april.

Riktig god påske fra styret i NQF