Tepper som varmer

Aksjonen ble startet i 1995 og het den gang Aksjon Radiumhospitalet. I 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk nytt navn, Tepper som varmer. Mer enn 20 år senere er aksjonen landsomfattende og inkluderer langtidssyke barn og unge på en rekke sykehus. uavhengig av diagnose. Vi har også valgt å ikke lenger ha en absolutt 18 års grense, men overlater til sykehusenes koordinator å bruke skjønn og sunn fornuft.

Medlemmer i hele Norge produserer flotte lappetepper, og de unge får disse til odel og eie.

Etter at jeg fikk vervet som koordinator for denne flotte aksjonen har jeg registrert over 500 tepper og levert ut flere hundre. Det er behov for tepper i alle størrelser. Likevel ser jeg at selv om barna er små, er det de litt større teppene som er mest populære. Jeg ønsker derfor spesielt tepper i størrelsen 120 cm x 150–170 cm. Tepper til store gutter er også alltid en utfordring. Alle tepper sendt til meg blir registrert og får et nummer skrevet på baksiden av teppet. Det er til stor hjelp for meg om dere som leverer tepper nåler på en lapp hvor dere skriver bredde og lengde på teppet. Da slipper jeg å måle alle. Tusen takk!

Teppene sys stort sett i bomull. Vatten som brukes er gjerne bomull, en bomull/polyester-kvalitet eller bomull/bambus. En del velger å bruke fleece som bakstykke og dropper vatten. Det varierer fra sykehus til sykehus hva som foretrekkes, så jeg foreslår at dere sjekker med den lokale koordinatoren hva som er ønskelig.

Ferdige tepper kan sendes til meg eller til kontaktpersonen for et sykehus i nærheten av deg.

Jeg er imponert over hvor stor sy- og givergleden er der ute. Jeg får inn så fantastisk mange flotte tepper, og dere skal vite at de blir satt stor pris på! Tusen takk!

Er du medlem av NQF og ønsker å sy til aksjonen, kan du få sponset vatt. Send en mail til teppeaksjonen@nqf.no og oppgi ditt medlemsnummer.

Happy quilting!

Lena

Aksjonsleder
Lena R. Andersen
Mobil: 970 67 413
E-post: lena@espen.com

Vatt-koordinator
Ingjerd Nomme
Hvidstenveien 25
1396 Billingstad
Mobil: 930 21 004
E-post: teppeaksjonen@nqf.no

Universitetssykehuset Nord-Norge, avd. Tromsø
Mona Mørkved
Stærveien 1
9015 Tromsø
Mobil: 928 68 484
E-post: mona.morkved@gmail.com

St. Olavs hospital, Trondheim
Anita Skjellanger
Ole Nordgaards veg 18 A
7049 Trondheim
Tlf.: 414 11 846
E-post: teppeaksjonen.trondheim@gmail.com

Ålesund sjukehus
Ann Karin Myren
Tunteigen 2
6264 Tennfjord
Mobil: 922 39 099
E-post: ann.k.myren@gmail.com

Haukeland sykehus, Bergen
Anne Kari Reutz
Stølsvegen 94 F
5262 Arnatveit
Mobil: 984 51 552
E-post: akarikon@online.no

Haugesund sjukehus
Inger Elin Faizi
Strindavegen 10
5515 Haugesund
Mobil: 934 14 088
E-post: kunstfriken@yahoo.com

OSLO-REGIONEN
A-hus, Cato-senteret, Radiumhospitalet, Rikshospitalet,
Sunnaas sykehus, Ullevål Universitetssykehus
Lena R. Andersen
Sundveien 25
0198 OSLO
Mobil: 970 67 413
E-post: lena@espen.com

Drammen sykehus, Buskerud
Lene Aarlev
Smellhauggata 20
3320 Vestfossen
Mobil: 951 67 175
E-post: lene.aarlev@outlook.com

Sykehuset Østfold Kalnes
Tordis Borgan Suleng
Fiskegata 3
1515 Moss
Mobil: 986 81 361
E-post: tbor-sul@online.no

Sykehuset Telemark
Rikke Ditlefsen
Cappelens vei 34
3933 Porsgrunn
Mobil: 900 90 079
E-post: rikke.ditlefsen@yahoo.no

Sørlandet sykehus
Sissel Byberg
Engekjærveien 4
4846 Arendal
Tlf.: 472 56 812
E-post: sis-byb@online.no

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/ og søk opp gruppen: Tepper som Varmer.

Trenger dere vatt til quiltingen av tepper?

Er du medlem i  Norsk Quilteforbund kan du få sponset vatt til tepper.

For tildeling av vatt send en e-post til teppeaksjonen@nqf.no
Vennligst oppgi medlemsnummeret ved henvendelse.

Årsmøtet 2010 ønsket å beholde tilbudet om vatt mot å betale porto selv.
Styrevedtak 19.4.2010: Tilbudet oppretteholdes mot at det betales porto og eksepedisjonsgebyr på kr 200. Ordningen gjelder for enkeltmedlemmer og enkteltmedlemmer på vegne av quiltelaglag og quiltegrupper, som syr tepper til aksjonen.

Forbundet takker sine sponsorer.

Historikken

Siden 1995 har vi hatt en aksjon blant medlemmene våre som går ut på å sy tepper til kreftsyke barn. Vi startet med Radiumhospitalet, og kalte aksjonen Aksjon Radiumhospitalet. Fra 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk et nytt navn: Tepper som varmer. Både Radiumhospitalet og Rikshospitalet er landsomfattende sykehus som behandler barn og unge for kreft. Etter hvert ble aksjonen utvidet flere ganger, til å omfatte flere store sykehus, og alle typer langtidssyke barn. Vårt ønske er at barn som blir liggende lenge på ett av disse sykehusene, skal få velge seg et teppe som de får til odel og eie.

Dette har vist seg å være en stor suksess både blant våre medlemmer og ikke minst: blant barna! Til nå har NQF avlevert flere hundre tepper og stadig strømmer det flere inn til aksjonslederen vår.
Noen av teppene er laget av enkeltpersoner, andre er fellesarbeider. Mange lokallag har hatt det som fellesoppgave, som gjøres delvis på møter, på syvaker og delvis som hjemmearbeid. Men alle er like flotte, og like velkomne!

Med flere sykehus som glade mottagere, trenger vi enda flere tepper. Ønsker du å bidra?