Tepper som varmer

Aksjonen ble startet i 1995 og het den gang Aksjon Radiumhospitalet. I 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk nytt navn, Tepper som varmer. Mer enn 20 år senere er aksjonen landsomfattende og inkluderer langtidssyke barn og unge på en rekke sykehus. uavhengig av diagnose. Vi har også valgt å ikke lenger ha en absolutt 18 års grense, men overlater til sykehusenes koordinator å bruke skjønn og sunn fornuft.

Medlemmer i hele Norge produserer flotte lappetepper, og de unge får disse til odel og eie.

Etter at jeg fikk vervet som koordinator for denne flotte aksjonen har jeg registrert over 500 tepper og levert ut flere hundre. Det er behov for tepper i alle størrelser. Likevel ser jeg at selv om barna er små, er det de litt større teppene som er mest populære. Jeg ønsker derfor spesielt tepper i størrelsen 120 cm x 150–170 cm. Tepper til store gutter er også alltid en utfordring. Alle tepper sendt til meg blir registrert og får et nummer skrevet på baksiden av teppet. Det er til stor hjelp for meg om dere som leverer tepper nåler på en lapp hvor dere skriver bredde og lengde på teppet. Da slipper jeg å måle alle. Tusen takk!

Teppene sys stort sett i bomull. Vatten som brukes er gjerne bomull, en bomull/polyester-kvalitet eller bomull/bambus. En del velger å bruke fleece som bakstykke og dropper vatten. Det varierer fra sykehus til sykehus hva som foretrekkes, så jeg foreslår at dere sjekker med den lokale koordinatoren hva som er ønskelig.

Ferdige tepper kan sendes til meg eller til kontaktpersonen for et sykehus i nærheten av deg.

Jeg er imponert over hvor stor sy- og givergleden er der ute. Jeg får inn så fantastisk mange flotte tepper, og dere skal vite at de blir satt stor pris på! Tusen takk!

Er du medlem av NQF og ønsker å sy til aksjonen, kan du få sponset vatt. Send en mail til teppeaksjonen@nqf.no og oppgi ditt medlemsnummer.

 

Happy quilting!

Lena

 

Aksjonsleder

Lena R. Andersen

Mobil: 970 67 413

E-post: lena@espen.com

 

Vatt-koordinator

Ingjerd Nomme

Hvidstenveien 25

1396 Billingstad

Mobil: 930 21 004

E-post: teppeaksjonen@nqf.no

 

Universitetssykehuset Nord-Norge, avd. Tromsø

Mona Mørkved

Stærveien 1

9015 Tromsø

Mobil: 928 68 484

E-post: mona.morkved@gmail.com

 

St. Olavs hospital, Trondheim

Anita Skjellanger

Ole Nordgaards veg 18 A

7049 Trondheim

Tlf.: 414 11 846

E-post: teppeaksjonen.trondheim@gmail.com

 

Ålesund sjukehus

Ann Karin Myren

Tunteigen 2

6264 Tennfjord

Mobil: 922 39 099

E-post: ann.k.myren@gmail.com

 

Haukeland sykehus, Bergen

Anne Kari Reutz

Stølsvegen 94 F

5262 Arnatveit

Mobil: 984 51 552

E-post: akarikon@online.no

 

Haugesund sjukehus

Inger Elin Faizi

Strindavegen 10

5515 Haugesund

Mobil: 934 14 088

E-post: kunstfriken@yahoo.com

 

OSLO-REGIONEN

A-hus, Cato-senteret, Radiumhospitalet, Rikshospitalet,

Sunnaas sykehus, Ullevål Universitetssykehus

Lena R. Andersen

Sundveien 25

0198 OSLO

Mobil: 970 67 413

E-post: lena@espen.com

 

Drammen sykehus, Buskerud

Lene Aarlev

Smellhauggata 20

3320 Vestfossen

Mobil: 951 67 175

E-post: lene.aarlev@outlook.com

 

Sykehuset Østfold Kalnes

Tordis Borgan Suleng

Fiskegata 3

1515 Moss

Mobil: 986 81 361

E-post: tbor-sul@online.no

 

Sykehuset Telemark

Rikke Ditlefsen

Cappelens vei 34

3933 Porsgrunn

Mobil: 900 90 079

E-post: rikke.ditlefsen@yahoo.no

 

Sørlandet sykehus

Sissel Byberg

Engekjærveien 4

4846 Arendal

Tlf.: 472 56 812

E-post: sis-byb@online.no

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/ og søk opp gruppen: Tepper som Varmer.

Trenger dere vatt til quiltingen av tepper?

Er du medlem i  Norsk Quilteforbund kan du få sponset vatt til tepper.

For tildeling av vatt send en e-post til teppeaksjonen@nqf.no
Vennligst oppgi medlemsnummeret ved henvendelse.

Årsmøtet 2010 ønsket å beholde tilbudet om vatt mot å betale porto selv.
Styrevedtak 19.4.2010: Tilbudet oppretteholdes mot at det betales porto og eksepedisjonsgebyr på kr 200. Ordningen gjelder for enkeltmedlemmer og enkteltmedlemmer på vegne av quiltelaglag og quiltegrupper, som syr tepper til aksjonen.

Forbundet takker sine sponsorer.

Historikken

Siden 1995 har vi hatt en aksjon blant medlemmene våre som går ut på å sy tepper til kreftsyke barn. Vi startet med Radiumhospitalet, og kalte aksjonen Aksjon Radiumhospitalet. Fra 2001 ble Rikshospitalet inkludert, og aksjonen fikk et nytt navn: Tepper som varmer. Både Radiumhospitalet og Rikshospitalet er landsomfattende sykehus som behandler barn og unge for kreft. Etter hvert ble aksjonen utvidet flere ganger, til å omfatte flere store sykehus, og alle typer langtidssyke barn. Vårt ønske er at barn som blir liggende lenge på ett av disse sykehusene, skal få velge seg et teppe som de får til odel og eie.

Dette har vist seg å være en stor suksess både blant våre medlemmer og ikke minst: blant barna! Til nå har NQF avlevert flere hundre tepper og stadig strømmer det flere inn til aksjonslederen vår.
Noen av teppene er laget av enkeltpersoner, andre er fellesarbeider. Mange lokallag har hatt det som fellesoppgave, som gjøres delvis på møter, på syvaker og delvis som hjemmearbeid. Men alle er like flotte, og like velkomne!

Med flere sykehus som glade mottagere, trenger vi enda flere tepper. Ønsker du å bidra?