Styret 2019

Her kan vi presentere styret 2019 (inkl en ekstra hjelper)

Første rad fra venstre: Gretha C Ristad, Anita Nilsen, Olaug Unnerud og Olaug Sleveland Johansen.

Midten fra venstre: Vivi Heine-Hansen, Tone Sundquist og Heidi Sæthren

Bak fra venstre: Anne Karin Gjendem, Ingrid Olavsdotter Nesland, Berit Boye og Inger Ottesen