STIPEND I NORSK QUILTEFORBUND (NQF)

Vi minner om at fristen for å søke om NQFs stipend er 1. januar.
Du kan lese mer om retningslinjer for tildeling og hva søknaden må inneholde her: https://www.nqf.no/stipend/