Stafettpinnen sendes videre

Ny jury betyr ny kontaktperson og sekretær for NQFs jury

NQF takker styremedlem Elisabeth Michaelsen for innsatsen gjennom 3 år.
NQF sender stafettpinnen videre til styremedlem Grete Seglsten.

Suppe på en spiker: premiesløyfe for beste håndverksmessige arbeid
Premiesløyfe for beste håndverksmessige arbeid

En av oppgavene for juryens kontaktperson er å lage rosetter for konkurransene. Her er årets premierosetter. Tusen takk Elisabeth, du har gjort en super jobb!

Hilsen NQF, sekretær

Suppe på en spiker: premiesløyfer for åpen og tradisjoenll klasse
Premiesløyfer for åpen og tradisjoenll klasse